För och nackdelar med att vara konsult


Många får någon gång stå i vägvalet där det är dags att välja om man vill jobba som konsult eller inte. För den som endast har hört ordet innan kan det vara en bra del och väga upp både för- och nackdelar för att få en så bra överblick som möjligt. Jobbet som konsult innebär många förändringar för den som tidigare har varit anställd och vissa gillar det medan andra inte gör det. Det är helt enkelt inte en jobbanställning som passar alla men fördelarna är väldigt många. Du får dessutom en frihet att göra uppdrag för flera företag samtidigt.

Nya intryck och arbetsplatser

För det första så får du som konsult intryck och erfarenhet av nya arbetsplatser och nya arbetssätt. Du lär dig på så sätt hur olika företag är uppbyggda och fungerar. Är du dessutom bra på det du gör kan du senare ta mer betalt. Detta då du kan ställa högre konsultarvode samt göra avdrag för resekostnader och andra inköp som kan tänkas behövas för att slutföra uppdraget. Många företag föredrar att ta in konsulter när arbetstopparna är höga eller när det är ett speciellt uppdrag som behöver göras. Företag hittar oftast konsulter via bemanningsföretag som Inpeople där konsulter är kompetenta och välutbildade.

Fördelar för både företag och konsulter

Du som konsult kommer kunna jobba med flera olika uppdrag parallellt beroende på tjänstens omfattning. Antingen kan du jobba heltid på ett företag under en period eller så kan du jobba med flera deltidsuppdrag. Har du en speciell nisch eller ett speciellt område du är duktig inom kommer du tas in för att utveckla just det området hos företag. Du som konsult får även erfarenhet hur det är att driva företag vilket är en lärdom i sig. Då det är du själv som bestämmer vilka uppdrag du vill ta dig an kan du endast jobba på de uppdrag du tycker är intressanta.